Giới thiệu thư viện

Thư viện cung cấp một số lượng lớn sách khoa học kỹ thuật gồm từ điển và sách chuyên ngành về toán học, hóa học, sinh học, điện tử, cơ khí cũng như sách kinh tế và giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập và giảng dạy tiếng Đức.

Đây là một không gian yên tĩnh, thoải mái với máy tính có tai nghe, được nối mạng internet, đầu video, giúp người học tiếp cận với các chương trình học trực tuyến hoặc các chương trình đã cài đặt sẵn trên máy tính.

Phòng tự học nằm trong Thư viện với nguồn giáo trình, tài liệu phong phú phục vụ cho việc tự học của học viên cũng như khách bên ngoài.