Giới thiệu TestAS & TestDaF

Trung tâm Việt-Đức được ủy quyền tổ chức hai kỳ thi TestAS và TestDaF.

TestAS là một kỳ thi đánh giá khả năng học đại học của sinh viên nước ngoài tại Đức. Thông qua kết quả TestAS, sinh viên nước ngoài có thể đánh giá trình độ của mình so với các sinh viên nước ngoài khác. Các trường Đại học Đức có thể sử dụng kết quả của TestAS để ưu tiên xét tuyển.

TestDaF là một kỳ thi tiếng Đức dành cho học sinh, sinh viên nước ngoài muốn học đại học và cao học ở Đức.