7 bước để thành công trong kỳ thi TestDaF !

Ist möglicherweise ein Bild von 5 Personen und Text „iStock TestDaF Test Deutsch als Fremdsprache Nummer T115 Prüfungstag Donnerstag Donnerstag Dienstag Mittwoch Prüfungstermin 17.02.2022 24.03.2022 26.04.2022 18.05.2022 14.06.2022 13.09.2022 13.10.2022 10.11.2022 T116 Dienstag Anmeldefrist 22.11 2022 22.11.2021-24.02.2022 22.11.2021-18.04.2022 22.11.2021-20.04.2022 22.11.2021-06.06.2022 09.08.2022-05.09.2022 18.08.2022-15.09.2022 05.10.2022-02.11.2022 T117 Prüfungstermine 2022 Ergebnis Format E ab 17.03.2022 ab05.05.2022 ab 24.05 ab29.06.2022 ab 12.07.2022 12.07 ab 11.10.2022 ab 2022 12.2022 www.testdaf.de/de/termine Dienstag Donnerstag Donnerstag“
1. Bạn đã sẵn sàng cho TestDaF? Tự kiểm tra đánh giá trình độ tại trang web của TestDaF hoặc onDaF.
Link: https://bit.ly/3GGrtjl
2. Chuẩn bị kỹ cho TestDaF thông qua: Bài thi mẫu: 
- Các bài thi mẫu bao gồm phần nghe có thể được xem, tải và in miễn phí từ trang web TestDaF. 
- Mục „Hướng dẫn và gợi ý“ trên trang web sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi chính xác hơn. 
- Tài liệu luyện thi từ các nhà xuất bản khác nhau – bạn có thể tìm thấy danh sách trên web. 
- Các khóa học luyện thi ở những địa điểm tổ chức thi, trường đại học hoặc viện Goethe. 
- Khóa học tiếng Đức trực tuyến (DUO) với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn. 
3. Chọn trung tâm tổ chức thi thuận tiện cho bạn. 
4. Chọn thời gian thi thích hợp. Lên kế hoạch sớm và chú ý hạn chót nộp hồ sơ vào trường bạn muốn nhập học. 
5. Đăng ký trực tuyến cho kỳ thi TestDaF. Bạn cần lưu giữ tên và mật khẩu cẩn thận để có thể sửa đổi thông tin cá nhân nếu cần thiết. 
6. Tìm hiểu về quy trình của kỳ thi? Đọc kỹ mục FAQ – những câu hỏi thường gặp – về những điều cần chú ý trước, trong và sau ngày thi. 
7. Nhận kết quả thi Bạn có thể xem kết quả 6 tuần sau kỳ thi tại phần thông tin cho thí sinh trên trang web (Teilnehmerportal) bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã có. Chứng chỉ chính thức có chữ ký bạn có thể nhận sau đó tại trung tâm tổ chức thi.
----
Link kiểm tra trình độ và đánh giá xem có cơ hội đỗ khi thi hay không:
https://www2.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung_test.php?id=1&fbclid=IwAR1zmTyORGyPJ0cncXrcdrgFMGI25rouyQ0PFEATuM99b43hZsLYHk0d5vc
_____
Link đăng ký digitaler TestDaF thi ngày 17.02.2022, lệ phí: 100 Euro
https://bit.ly/3xlkwAw
Link đăng ký papierbasierter TestDaF T115 thi ngày 24.03.2022, lệ phí 100 Euro
https://bit.ly/3xlkwAw

 

 
 
 
 
 
 

Thông tin mở rộng File đính kèm Chọn file đính kèmNo file chosen Edit Nhập lại Đóng lại