ProRecognition- Tư vấn công nhận văn bằng Việt Nam tại CHLB Đức

ProRecognition- là tên của dự án thí điểm được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF) và Hiệp hội các phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức (DIHK). Mục tiêu chính của dự án là giúp các lao động nước ngoài sớm tiếp cận thông tin về quy trình công nhận văn bằng tại Đức ngay từ khi họ còn ở nước sở tại. Nằm trong khuôn khổ của dự án ProRecognition, tháng 11 năm 2015 phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam thành lập tổ tư vấn công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức để hỗ trợ và đồng hành với người lao động Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin công nhận văn bằng tại Đức.

Nhờ có bộ luật công nhận văn bằng (có hiệu lực từ tháng 4 năm 2012), thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài tại Đức đã được tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa. Nếu bạn đã tốt nghiệp tại Việt Nam và muốn làm việc tại Đức, bạn có thể nộp đơn xin công nhận văn bằng của mình. Quốc tịch không đóng vai trò quyết định. Thậm chí bạn không cần có  giấy phép lưu trú ở Đức, bạn vẫn được phép nộp đơn trong khi đang ở Việt Nam. Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian quý báu của mình.

Công nhận văn bằng nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền tại Đức sẽ so sánh văn bằng của bạn với một ngành nghề tương đương của Đức. Họ sẽ lấy nội dung và thời gian đào tạo làm cơ sở để so sánh. Trong một số trường hợp thì kinh nghiệm sẽ được coi là tiêu chuẩn đánh giá. Ở Đức, nếu bạn muốn hành nghề trong một số lĩnh vực với văn bằng do Việt Nam cấp (ví dụ như y tá, luật sư, giáo viên, và kỹ sư…), bạn bắt buộc phải được các cơ quan có thẩm quyền ở Đức đánh giá và công nhận văn bằng. Với một số ngành nghề khác, như kỹ sư cơ khí, quản trị kinh doanh, nhân viên ngân hàng…việc sở hữu một văn bằng đã được phía Đức công nhận sẽ giúp bạn tăng thêm cơ hội tìm được việc ở Đức nhờ vào tính chính quy, minh bạch và rõ ràng của nó. Mặt khác, đối với công dân mang quốc tịch Việt Nam, công nhận văn bằng là một trong những điều kiện tiên quyết khi bạn xin cấp thị thực nhận cảnh vào Đức với mục đích tìm việc hoặc đi làm.

Tổ tư vấn công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức của phòng Công Nghiệp và Thương mại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam) rất vui lòng được cung cấp:

  • Thông tin chi tiết về quy trình công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức
  • Hỗ trợ và đồng hành với bạn trong quá trình nộp hồ sơ (Tìm kiếm cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định văn bằng của bạn, hướng dẫn điền đơn và các thủ tục hành chính cần thiết)
  • Thông tin chi tiết về các khóa học bồi dưỡng và nâng cao tại Đức, kết nối bạn với những cơ quan tư vấn khác tại Đức
  • Thông tin hữu ích liên quan tới các chủ đề Làm việc và Cuộc sống ở Đức

Bạn có thể liên hệ với chuyên viên tư vấn công nhận văn bằng của GIC/AHK Việt Nam qua điện thoại:Ms. Nga, Email nga.nguyen@vietnam.ahk.de., +84 8 38239 775 – Ext. 118

 

Thông tin tiếng Việt chi tiết về dự án ProRecognition: www.vanbangviettaiduc.com.vn

 

ProRecognition: Advisory centers on professional recognition now also in Vietnam!

 

ProRecognition- this is the name of the pilot project funded by the German Chamber of Industry and Commerce (DIHK) and the Federal Ministry of Education and Research (BMBF). The project aims to provide international professionals with information on recognition of their foreign qualifications in Germany already in their country of origin.

In November 2015 the advisory services was established in the Delegate of German Industry and Commerce in Vietnam (GIC/AHK Vietnam) to provide - as first points of contact - comprehensive information on the possibilities of having foreign qualifications recognized in Germany. Thereby the international professionals will be able to get competent advice on recognition of Vietnamese professional qualifications already in Vietnam, so as to avoid problems encountered in submitting the application in Germany.

The Federal Recognition Act, which entered into force on 1 April 2012, simplifies and standardizes procedures for the evaluation of foreign professional or vocational qualifications governed by Federal Law and opens up such procedures to target groups not previously entitled to pursue such a route. Vietnamese, who hold a professional qualification from Vietnam and intend to work in Germany can apply for an official certificated of recognition from the German government. The Nationality is not relevant to process. Nor do you need to have a residence permit. You can even apply if you do not live in Germany.

In a recognition procedure, foreign training and qualifications are fundamentally assessed in terms of content, form and duration and aligned to a German qualification if recognition is granted. Occupational experience and further training are also taken into consideration. Formal recognition is a mandatory prerequisite for those wishing to work in a regulated profession. Regulated professions in Germany include doctor, nurse, lawyer, teacher, nursery school teacher and engineer. Recognition is not a binding condition for applying for work in a non-regulated occupation (for example, mechatronics engineer, business economist, bank clerk…). However, it creates greater transparency with regard to existing occupational competence, which can then be better evaluated by employers in Germany. This means that recognition can also improve opportunities on the labor market in a non-regulated occupation. Furthermore, if you wish to enter into Germany with a visa and the aim of seeking employment recognition of foreign professional qualifications is necessary.

 

Services offered by Advisory center on professional recognition of GIC/AHK Vietnam:

  • Information regarding the recognition of Vietnamese qualifications in Germany
  • Referral counselling and assistance in the recognition process (Search for the competent recognition bodies, assistance in the compilation of the documents, additional assistance in the recognition process when needed)
  • Information regarding the adaption training and second-chance training in Germany, referral to other guidance provision
  • Comprehensive information about working and living in Germany

Advisory center on professional recognition of GIC/AHK Vietnam can be reached by phone, e-mail or postal mail. Please don’t hesitate to make an appointment for a personal conversation.

Consultant: Ms. Hang Nga, nga.nguyen@vietnam.ahk.de,  +84 8 38239 775 – Ext. 118

For further information about the recognition of your Vietnamese professional qualifications in Germany, please visit our website: www.vanbangviettaiduc.com.vn