Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

22/01/2019

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

24/10/2018

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Chi tiết

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

02/02/2018

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

22/01/2019

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

24/10/2018

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Chi tiết

Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 25.5.2018

10/05/2018

Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 23.5.2018

Chi tiết

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

02/02/2018

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

Chi tiết

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF 2019-2020

02/02/2018

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF 2019-2020

Chi tiết

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

24/10/2018

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Chi tiết

Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 25.5.2018

10/05/2018

Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 23.5.2018

Chi tiết

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

02/02/2018

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

Chi tiết

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF 2019-2020

02/02/2018

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF 2019-2020

Chi tiết