Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức 09.04.2020

07/04/2020

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức 09.04.2020

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2020 - VDZ

27/02/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2020 - VDZ

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 02.2020 - VDZ

08/01/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 02.2020

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12 VDZ ĐHBK HANOI

24/12/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12 VDZ ĐHBK HANOI

Chi tiết

Một Số Hình Ảnh Buổi Khai Giảng Lớp Tiếng Đức LUH18 - Trung Tâm Việt Đức - ĐHBK Hanoi

18/09/2019

Một Số Hình Ảnh Buổi Khai Giang Lớp Tiếng Đức LUH18

Chi tiết