Thông báo nghỉ tết

21/01/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 15.02. – 08.04.2016

Chi tiết

Thông báo nghỉ tết

21/01/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 15.02. – 08.04.2016

Chi tiết

Thông báo về lịch học mới

06/01/2016

Kể từ tháng 01 năm 2016, Phòng tiếng Đức mở rộng thêm lịch học tiếng Đức đối với tất cả các trình độ như sau:

Chi tiết

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức lớp buổi tối từ 04.01. – 04.03.2016

23/12/2015

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức lớp buổi tối từ 04.01. – 04.03.2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức, lớp buổi tối từ 19.10. – 11.12.2015

06/10/2015

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức, lớp buổi tối từ 19.10. – 11.12.2015

Chi tiết