Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

09/08/2018

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

31/07/2018

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

13/07/2018

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

27/06/2018

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến lớp A1.1 vào ngày 11/6/2018

04/06/2018

Lịch khai giảng dự kiến lớp A1.1 vào ngày 11/6/2018

Chi tiết

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

09/08/2018

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

31/07/2018

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

13/07/2018

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

27/06/2018

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

Chi tiết