ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

05/04/2022

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

Chi tiết

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

04/04/2022

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 04.2022

31/03/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 04.2022

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức A1.1, ngày: 29-03-2022

28/03/2022

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức A1.1, ngày: 29-03-2022

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2022

03/03/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2022

Chi tiết

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

04/04/2022

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 04.2022

31/03/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 04.2022

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức A1.1, ngày: 29-03-2022

28/03/2022

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức A1.1, ngày: 29-03-2022

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2022

03/03/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2022

Chi tiết

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

05/04/2022

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

Chi tiết